A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Nigérie - Průvodce

V posledních letech dochází pomalu ke zlepšování stavu nigerijských pozemních komunikací, vláda do výstavby silničních tahů masivně investuje. Přesto většina úseků zůstává zanedbaná a zcela nevyhovují vysoké hustotě provozu. Obrovské zácpy zejména ve velkých městských aglomeracích jsou pověstné. Registrovaná silniční síť na území celé federace činí 194 000 km, z nichž asfaltový povrch má 60 000 km, nezpevněný povrch pak 134 000 km.

V zemi je celkem 54 letišť osobní přepravy, z nichž 38 má betonové přistávací dráhy, pět z nich je mezinárodních (Abuja, Lagos, Port Harcourt, Calabar, Kano, o tento statut usiluje ještě Enugu a Owerri).

V Nigérii je 3505 km železnic, z nichž pouze 52 km má standardní „evropský“ rozchod 1435 mm a zbytek jsou úzkokolejné tratě s rozchodem 1067 mm Pouze zlomek tratí je alespoň částečně využíván, v prosinci 2012 byl částečně obnoven provoz na trati Lagos – Kano (2 x týdně). Rehabilitace železniční sítě je jednou z hlavních priorit vlády, západní větev Lagos - Kano mají rehabilitovat čínské firmy, o východní větev Port Harcourt – Maidiguri se uchází italská TEAM. Občas se vynoří projekt vysokorychlostní trati z Lagosu přes Abuju do Maiduguri (1600 km), je nepravděpodobné, že by byl brzy realizován. Centrální vláda a FCT plánují výstavbu příměstské kolejové dopravy v hlavním městě Abuji, kterou mají vystavět čínské firmy. Podobný projekt v Lagosu začaly realizovat indické firmy.

Vodních dopravních cest existuje na území Nigérie 8 575 km, zejména na řekách Niger, Benue a jejich přítocích.

Poslední editace textu: 26.8.2013 20:44
Další informace
REKLAMA