A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Nigérie - Průvodce

Nedělní dopoledne tráví křesťanská část národa v kostele. V případě schůzek připravovaných na úřadech na pátek je třeba zase počítat pouze s dopolednem, muslimská část populace je od polední doby na motlitbách a odpoledne už úřady spíše nefungují. Motlitba je obvyklá na veřejných shromážděních, konferencích a někdy před oficiálním obědem nebo večeří.

Velmi obvyklým a častým jevem je v Nigérii všeobecná nedisciplinovanost a nedochvilnost.

Zvyklosti a zákonitosti obchodních jednání v Nigérii se od evropských liší a je třeba se jim přizpůsobit. Bohatí Nigerijci rádi dávají své bohatství okázale najevo (včetně oblečení a automobilu). Při jednání jsou velmi sebevědomí a asertivní. Součástí jednání může být velmi zdvořilá a dlouhá předehra, Nigerijci si potrpí na správné titulování (pokud zastávají důležité funkce), na pozornosti a lichotky. Jsou příznivci dlouhých proslovů a sami jsou výbornými řečníky. Vyplatí se vzít v potaz, že páteří společnosti jsou doposud tradiční struktury (i když to nemusí být na povrch patrné) a všechny významnější investice a obchodní případy jsou prosazovány vlivovými skupinami s tradičními strukturami srostlými. Potenciální obchodní partner by měl mít na tyto struktury vazby.

Úřady jsou funkční, ale rozhodovací procesy jsou zdlouhavé a jsou stimulovány korupcí či zájmy vlivných skupin. Jednání úředníků může být často arogantní, což souvisí s falešným pocitem národní hrdosti a s pocitem důležitosti zastávané funkce (jak říkají samotní Nigerijci, úředníci zde občas pocítí potřebu „to exercise their power“). V těchto případech se doporučuje reagovat spíše mírně a nedávat průchod pocitům. Drobná pozornost může chování úředníka změnit, současně je však třeba mít na paměti, že korupce je i zde trestná a vláda se proti ní snaží bojovat. Výsledky bohužel prozatím příliš viditelné nejsou.

Poslední editace textu: 5.11.2013 21:50
Další informace
REKLAMA