A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Nigérie - Průvodce

Navzdory rychlému a masivnímu růstu ropného průmyslu a služeb v průběhu posledních desetiletí tvoří zemědělství stále podstatnou část HDP (až 39 %) a zaměstnává většinu populace (70% ekonomicky činného obyvatelstva). V posledních letech roste zemědělská produkce ročně o cca 4%, což je ovšem vzhledem k přírůstku obyvatel nedostatečné tempo. Nigérie má pro zemědělství výborné podmínky. Obdělávatelná půda tvoří plných 31 % rozlohy celé země, vlhké a teplé počasí umožňuje několik sklizní do roka, zdroje pro zavlažování půdy jsou dostatečné na většině území.

Nigérie se z největšího afrického vývozce potravin v roce získání nezávislosti (1960) postupně stala významným dovozcem. K různým pokusům o oživení zemědělského sektoru dochází prakticky již tři desetiletí, ale dosud vždy bez úspěchu. Současná vláda vyhlásila s cílem snížit dovozy potravin a zvýšit potravinovou soběstačnost reformu zemědělství a rozvoj potravinářského průmyslu za jednu z hlavních priorit. Hodlá vytvářet a podporovat speciální zemědělské zóny, výhodnými půjčkami z vytvořeného fondu Commercial Agricultural Credit Scheme (1,2 mld. USD) podporovat nákup zemědělské techniky, hnojiv a pesticidů, daňovými a celními úlevami podporovat investice do zpracovatelského průmyslu (http://www.fmard.org/).

Ze zemědělských plodin je nejvíce rozšířeno pěstování kakaových bobů (Nigérie je jejich šestým největším světovým vývozcem a aktuálně se pokouší zformovat asociaci afrických producentů, jejíž hlavním cílem je získat kontrolu nad světovými cenami kakaa, o nichž je dosud rozhodováno v Evropě).

Z dalších plodin se pěstují arašídy, palmy pro získávání palmového oleje, rýže, sorghum, proso, kasava, yam, kukuřice, česnek, kaučukovník. Z hospodářských zvířat převažuje chov dobytka, ovcí, koz a na jihu vepřů. Relativně rozvinuté je odvětví mořského rybolovu.

Poslední editace textu: 26.8.2013 20:43
Další informace
REKLAMA